MB-SKapa_1.gif

 MW-Symbolkort.jpg

Hem Symbolkort akvarell Om Monica Benon Sagt om Symbolkort akvarell Återförsäljare Kontakt

IMG_0012_72dpi.JPGArbeta med Symbolkort akvarell

Symbolkort akvarell fungerar som utgångspunkt i psykoterapi och samtalsterapi, inom coaching och handledning, vid utvecklingssamtal, kreativt skrivande och i många andra sammanhang. Även lärare och pedagoger kan med fördel använda korten i den pedagogiska verksamheten. Symbolkorten är en utmärkt hjälp när orden inte riktigt räcker till.

  Copyright 2009 MGB SKAPA